Katarina Hahr får rätt igen mot Stockholm

1 av 3 | Foto: PRIVAT
NÖJE

Katarina Hahr fick rätt mot stadsdelsnämnden.

Stockholms stad överklagade – men fick avslag i kammarrätten.

– För en gångs skull var jag bara helt tyst, säger Katarina Hahr.

Katarina Hahr fick rätt mot Stockholms stad i den segdragna striden om att få tillbaka den ledsagning enligt LSS som hon, och många andra runtom i landet, blivit av med efter strängare bedömningar från landets kommuner.

Men stadsdelsförvaltningen överklagade till Kammarrätten.

Nu har de fått avslag, vilket alltså ska ge den blinda radioprofilen rätt till fler timmars hjälp med tillvaron.

– Jag hoppas att det är en seger för alla i min situation, att vi ska få leva ett liv utanför hemmet. Nu får jag gå på teater, träffa vänner, promenera. Det är en enorm skillnad jämfört med att inte få göra något annat än att gå till apoteket, säger hon.

”Beviljar inte mer än behov”

Sedan hjälpen drogs in har Katarina Hahr fått hjälp av vänner och familj för att kunna sköta sitt jobb. Hon har beskrivit situationen som tuff för hela familjen och det har gått månader utan att hon tagit sig utanför dörren.

Nöjesbladet har sökt Anna Ljungquist, chef vid enheten för personer med funktionsnedsättning vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning, utan framgång. Hon har tidigare sagt att enheten inte kommenterar enskilda ärenden, men att besluten de fattar bygger på den enskildes behov av insatser.

”Vi beviljar således varken mer eller mindre insatser än vi anser att den enskilde har behov av”, har hon skrivit i ett mejl till Nöjesbladet.

”Fruktansvärt förnedrande”

Katarina Hahr blev av med rätten till ledsagning enligt LSS våren 2015, efter det nya beskedet var känslorna förlamade.

– Jag gjorde ingenting. Jag tänkte att jag borde vara jätteglad, dricka champagne och bjuda in till fest men för en gångs skull var jag bara helt tyst. Det har varit så fruktansvärt förnedrande att vända ut och in på det mest privata i ens liv i en öppen rättssal. Jag har kämpat så länge, det är fortfarande inte verkligt, säger hon.

Och allt är ännu inte utrett och framgången är inte skriven i sten.

– Tidigare hade jag 40 timmar hjälp i veckan, nu ska kommunen utreda hur många timmar jag får. Eftersom det är semestertider kan det kan ta tid.Men jag fick rätt i att jag tillhör LSS, det gäller i ett år, sedan ska det omprövas igen, säger hon.

FAKTA

Fallet Katarina Hahr

Det är upp till kommuner att tolka om LSS kan användas. Socialstyrelsen har i sin senaste kartläggning konstaterat att kommunerna är mer restriktiva i sina tolkningar av lagen. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har inkluderat Katarina hahr i LSS i 20 år men har nu gjort en mer restriktiv tolkning.

Socialstyrelsen konstaterar även att det finns svårigheter att tillgodose behoven hos personer med synskada eller dövblindhet.

2013 hade 8 400 personer ledsagning enligt LSS, en minskning på 12 procent jämfört med 9 700 personer 2008. För gruppen blinda och synskadade har ledsagningarna minskat med 30 procent under samma tid, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer att utvecklingen inom ledsagarservice är bekymmersam och myndigheten kommer att fortsätta följa utvecklingen.

Socialstyrelsen menar att lagen är otydligt formulerad och bedömer att lagstiftningen kring insatsen behöver ses över.

Källa: Rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS