Mansfri festival fälls för diskriminering

Av: 

TT

Att beskriva Statementfestivalen som "mansfri" är en överträdelse av diskrimineringsförbudet, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett utlåtande.

Däremot anser DO inte att någon enskild person har diskriminerats.

Festivalen gick på sin hemsida ut med information om att man inte välkomnade andra besökare än kvinnor, transpersoner och icke-binära. Men i praktiken hindrades inte män från att köpa biljett eller komma in på festivalen.

EU-domstolens praxis gör gällande att offentliga uttalanden som avskräcker vissa personer från att ta del av en verksamhet ändå utgör grund för diskriminering, skriver DO. DO anser däremot inte att någon enskild person har lidit skada av festivalledningens uttalanden om att män inte är välkomna.

Festivalen startades på initiativ av komikern Emma Knyckare efter många rapporter om sexuella övergrepp på festivaler under 2017. Under Statementfestivalen rapporterades inga övergrepp eller brott alls, enligt polisen.

"Beslutet att inleda tillsyn mot Statement ska inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga", skriver DO i sitt utlåtande.

Statementfestivalen hölls på Bananpiren i Göteborg i slutet av augusti i år.
Statementfestivalen hölls på Bananpiren i Göteborg i slutet av augusti i år.
Publisert:

LÄS VIDARE