Anastasia: ”De rövade bort min dröm”

Så var tiden efter Idol – för de som aldrig tog sig ända fram

Cindy Lamréus, 21

– utröstad 2005

– Jag förstår att det är över 300 000 träffar på ”Idol” och ”tårar”.