Lyckad satsning på biblioteken fortsätter

Av:  TT

Satsningen på folkbiblioteksverksamheten förlängs. Arkivbild.
Satsningen på folkbiblioteksverksamheten förlängs. Arkivbild.

Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek har bidragit till att öka utbudet och tillgängligheten till folkbibliotekens verksamhet. Det skriver Karen Nowé Hedvall, Ola Pilerot och Malin Ögland från Högskolan i Borås i rapportens sammanfattning.

Resultaten visar även att biblioteken eftersträvar, och i flera fall lyckats öka, tillgängligheten till tjänster och utbud.

Projektet inleddes 2018 då Kulturrådet fick ett regeringsuppdrag att genomföra en treårig satsning på folkbiblioteksverksamhet.

I uppdraget ingick att utforma ett bidrag som är möjligt att söka för alla kommuner och satsningen har byggt på att biblioteken själva fått beskriva och utforma projekt utifrån lokala behov och förutsättningar.

Nu förlängs satsningen till 2023 med förhoppningen att resultatet av rapporten kommer att vara ett stöd för kommuner och regioner, vilket kan leda till ytterligare möjligheter för folkbibliotekens utveckling och förankring i lokalsamhället.

Publisert:

LÄS VIDARE