Sex och våld växer mest i tv

NÖJE

Aftonbladets Kerstin Hallerts tv-krönika

När Spanien får nya tv-kanaler – som Cuatro och La Sexta – betyder det en rejäl ökning av spanskproducerade tv-program. När Sverige får nya kanaler – som TV 6 – är resultatet mer av vad som redan finns av angloamerikansk import samtidigt som allmän-tv-företaget Sveriges Television, SVT, blir allt ensammare gentemot den kommersiella konkurrensen. Staten rör inte ett finger för att stärka allmän-tv i tv-landskapet med satsningar. I Danmark däremot skrevs nyligen tv-historia. Där engagerar sig politikerna i profilen på medborgarnas tv-landskap. Ingen liten sak ur svenskt perspektiv.

Till stor politisk enighet sjösattes en ny mediepolitik utifrån insikten att allmän-tv:s ensamma ställning omgiven av kommersiella kanaler inte är en fråga om att pumpa in pengar i en enda institution. Idén måste spridas i tv-landskapet. En särskild statlig fond ska uppmuntra kanaler utanför det nationella allmän-tv-företaget Danmarks radio, DR, att utveckla allmän-tv.

I Sverige finns en spännande utredning av Christer Hederström om allmän-tv vid sidan av allmän-tv gjord på uppdrag av kulturdepartementet. Utredningen ville stärka allmän-tv:s ställning i tv-landskapet med en från SVT fristående starkt regionalt förankrad public service-kanal. Det visade sig att den starka lobbyn runt det centraliserade, överbefolkade SVT inte alls vill ha förnyelse.

Förslaget, en starkt regionalt förankrad självständig allmän-tv finansierad med några få procent av licensen sågs genast som ett hot istället för löfte. Utredningen begravdes utan offentlig debatt, särskilt inte i den så kallade fria tv:n. Inte heller finns något program om tv i tv. Det underlättade.

För tre veckor sen ställde sig riksdagen bakom regeringens linje där avsaknaden av initiativ för att stärka allmän-tv i tv-landskapet poserar som svensk tv-politik fram till år 2012. Inte en rad ägnas andra länders satsningar. Oppositionen teg. Ansvarige ministern Leif Pagrotsky brydde sig inte om att närvara. Han delade ut Astrid Lindgren-priset på annan plats. Då hamnade han nämligen i tv, till skillnad från riksdagsdebatten om tv.

I sin senaste trendkoll av tv-världen konstaterar franskbaserade Médiamétrie att sex och våld växer mest. Men inte hur som helst. Big Brother är ute trots sex, sprit intriger och silikonbröst. Publiken kräver allt starkare handling till allt brutalare bilder med allt bättre teknisk kvalitet.

Kerstin Hallert