Mustasch-rocken har hårdnat

avJoacim Forsén

Corroded– Exit to transfer

METAL Ibland är slumpen snäll. När Corroded föddes var det med en tveksam Jens Westin bakom micken, mest för att se hur sången funkade. Själv tyckte han att det lät så illa att han ville ge upp redan på tredje repet. Precis då kom det förlösande riffet. Rösten föll plötsligt på plats och i dag är sångaren Ångebandets allra största tillgång. Corrodeds andra album är en naturlig fortsättning på debuten, den postgrungiga Mustasch-rocken har hårdnat och fetats till. Westins raspiga kraftmuller har förfinats. När refrängerna sitter, och det gör de ofta, känns de som en angelägenhet långt utanför Bandits radiovågor.

Bästa spår: ”Piece by piece”.