”De var helt skamlösa”

Foto: Fredrik tar pulsen på Robyn.
NÖJE

■ ■ I deras nya program, ”Nittileaks”, dissekerar de 90-talet.

■ ■ Men hur såg Filip och Fredriks eget 90-tal ut?

■ ■ Vi på Aftonbladet borde veta. Under flera år jobbade de nämligen hos oss.

■ ■ Vi grävde i arkiven och lät några medarbetare berätta om sina forna kollegor.