Paret Ledin gör bodelning: Det handlar inte om känslor

NÖJE

Slår ihop sina tillgångar

Tomas och Marie Ledin gör bodelning.

Men det handlar inte om en skilsmässa.

– Nej, vi ska inte skilja oss, säger Marie Ledin med ett skratt.

Foto: Ska inte skiljas.

Många var nog de som höjde på ögonbrynen när de läste under DN:s kungörelser i går. Där stod att Tomas och Marie Ledin ska göra bodelning. Men det är inte skilsmässa det är fråga om.

– Det har ingenting med våra känslor att göra, säger Tomas Ledin.

Bodelningen gäller likvida medel som från enskild egendom ska bli giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom. Tomas likvida medel i form av kontanter, fordringar och aktier till ett värde av 21 200 000 kronor ska bli giftorättsgods liksom Marie Ledins lägenhet i Stockholm.

Vid ett giftermål blir alla tillgånger per automatik gemensamma. Genom äktenskapsförord kan man välja vilken egendom som ska bli enskild. Nu har Tomas och Marie Ledin bestämt sig för att göra de tillgångar som de förut bestämt skulle vara enskilda, till gemensamma.

Linda Hjertén