Eurovision song contest

I sista stund: Israelisk tv betalar EBU:s miljonkrav

Efter pengabråket – Eurovision hålls i Israel

avTorbjörn Ek

Mångmiljonkravet betalas in.

Israels finansdepartement har kommit överens med tv-bolaget Kan.

– Det gläder mig att kunna informera Israels medborgare att Eurovision song contest kommer att hållas i Israel 2019, skriver kommunikationsministern Ayoub Kara på Twitter.

Israels tv-bolag Kan betalar in 12 miljoner euro i garantibelopp till den europeiska radio- och tv-unionen EBU, det meddelar Kan på sin sajt.

Kan kommer att betala in depositionen efter att ha fått garantier från det israeliska finansdepartementet att Israels regering täcker upp summan om oförutsedda händelser skulle göra att Eurovision flyttas från Israel, så länge det inte är tv-bolaget som orsakat detta.

Ministern: Eurovision hålls i Israel

– Det gläder mig att kunna informera Israels medborgare att Eurovision song contest kommer att hållas i Israel 2019, skriver Israels kommunikationsminister Ayoub Kara på Twitter.

– Jag vill tacka premiärminister Benjamin Netanyahu för hans insatser för att föra det viktigaste europeiska kulturevenemanget till vårt land. Jag vill också tacka medlemmarna av finansministeriet och Kan för deras gemensamma arbete för att behålla tävlingen.

Summan skulle ha betalats senast i går, för att inte Israel och Kan skulle förlora rätten till att arrangera musiktävlingen 2019. Depositionen, som motsvarar 124 miljoner kronor, har krävts av EBU i den händelse av att tv-bolaget senare hoppar av tävlingen, för att täcka upp för merkostnader som en flytt av tävlingen skulle innebära.

Foto: Peter Wixtröm

Datum väntas meddelas i september

I söndags skrev tv-bolagets styrelseordförande Gil Omer ett brev till Benjamin Netanyahu där han begärde att Israels regering betalade in garantisumman, för att inte Kan skulle riskera att behöva säga upp 200 personer.

Källor nära regeringen avvisade då alla möjligheter till att Israels regering skulle betala utan krävde istället att Kan skulle ta summan ur sin nuvarande budget.

Men nu har man alltså nått en kompromiss, där Kan betalar summan själv, men får hjälp av regeringen om oförutsedda händelser skulle göra att tävlingen ändå flyttas från Israel.

Garantibeloppet kommer att återbetalas till Kan efter att Eurovision har hållits i Israel.

Datum och stad för Eurovision song contest 2019 har ännu inte meddelats. EBU väntas lämna besked om det i september.

ARTIKELN HANDLAR OM