Sven Wollter: ”Man ska ta vara på livet”

Aftonbladet följde exklusivt inspelningen av Sven Wollters sista film, som ännu inte haft premiär.
En sista intervju med honom handlade om livet som pensionär, bokskrivandet, rädslan för att vara med i ”Solsidan”-filmen – och döden.

”Man ta vara på livet så länge som möjligt”

Längtan efter sommarhuset på Orust

Arbetet med Felix Herngren och Solsidan

Jan-Olov Andersson: ”Eländet kryper nära”