Sambon tvingas betala Brandebys skatteskuld

Uppdaterad 2013-12-14 | Publicerad 2013-12-13

Här är nästa vända i tvisten om Lars Brandebys dödsbo.

Nu tvingas sambon betala hans skatteskulder.

Totalt handlar det om 600 000 kronor.

Den folkkäre skådespelaren Lasse Brandeby var 66 år gammal när han avled i cancer 2011.

Sedan dess har en infekterad tvist pågått mellan hans arvingar.

Tvisten gäller bland annat den villa på Särö i Kungsbacka som Brandeby och sambon gemensamt ägde. Huset har ett beräknat värde om 4,5 miljoner kronor.

Under sin sista tid i livet drogs skådespelaren med stora skatteskulder.

Därför reagerade dödsboets konkursförvaltare på det faktum att Brandeby två år innan sin död hade fört över hälften av huset, via dels en försäljning och dels en gåva, till sambon.

”Var svårt sjuk”

Det slutade med att dödsboet stämde sambon.

– Genom gåvan /.../ har Skatteverket tillfogats nackdel då det inte har kunnat få betalt för sina skattefordringar, står det att läsa i stämningsansökan.

Dödsboets ombud hävdar att sambon kände till Brandebys ekonomiska problem

Därför menar man att hans sjukdomstillstånd, och risken att huset skulle bli utmätt var anledningen till att han skrev över huset på sambon.

– Vid tillfället för gåvan var Lars Brandeby svårt sjuk och dessutom medveten om att han skulle avlida inom en relativt snar framtid.

– Sambon hade således klart för sig vad sjukdomen innebar för Lars Brandebys hälsa och hans möjligheter att förvärva inkomster i framtiden.

Bad om hjälp att betala

De pekar också på sambons ovilja att hjälpa Brandeby att betala skulderna.

– Han hade vid flera tillfällen bett henne om hjälp med att betala skulderna, men då fått svaret att det var hans skulder som han fick stå för.

Nu har parterna träffat en förlikning. Sambon får behålla sin del av huset, men tvingas att betala 600 000 kronor till dödsboet.

De pengarna kommer att gå till Skatteverket. Totalt beräknas Brandebys skatteskuld till cirka 1,2 miljoner kronor.

Aftonbladet har varit i kontakt med sambon, som valt att inte kommentera.

Sambons advokat har inte gått att nå.