Så ska kvinnorna ta plats i Nöjessverige

I går granskade Nöjesbladet jämställdheten i nöjesindustrin. Och hittade en bransch där makten ligger hos männen.

I dag berättar nöjesprofilerna om hur de drabbats, varför de glöms bort och vad som konkret behöver göras.

Moa Gammel, 33, skådespelare:

– Problemet inom filmbranschen är att pengarna fördelas olika mellan män och kvinnor. Även om statistiken visar att det blivit mer jämställd så hamnar den stora delen av pengarna fortfarande hos manliga upphovsmän. Faktum är att SFI är de enda som har ett jämställdhetsmål, resten av branschen har inte skrivit under på det. Resten av branschen måste bli upplyst, annars kommer det inte bli någon skillnad.

Jonas Siljemark.
Jonas Siljemark.

Jonas Siljemark,49, vd för Warner Music:

– Det finns flera saker att göra. Vi måste utvidga rekryteringsbasen när vi rekryterar. Interna utvecklingsprocesser med klara karriärvägar och möjligheter samt att vi kontinuerligt pratar om det med klara mål. Tack vare de musikutbildningar som finns så ser jag att det långsamt är på väg att bli bättre, med en bredare rekryteringsbas. Då skapas och synliggörs fler förebilder.

Lina Thomsgård
Lina Thomsgård

Lina Thomsgård, 35, projektledare för föreningen Skaps satsning på mångfald och jämställdhet, och grundare av Rättviseförmedlingen:

– Det handlar först och främst om att sprida fakta, kunskap och medvetenhet, för att ta fram metoder och verktyg. För vi kan inte fortsätta gå på känsla när det kommer till jämställdhet. Sluta sätta upp mål, ställ krav i stället. Mål är det första vi skippar när något blir besvärligt. Och jämställdhet är besvärligt, vi ska ju bryta mot normer och rucka på strukturer. Man ska inte underskatta människors benägenhet att göra som de alltid har gjort. Då krävs det att man anstränger sig lite, inte frånsäger sig själv ansvar. Då kan vi förflytta makten och låta fler forma framtidens musikliv

Publisert: