SR-profilen Katarina Hahr vann i rätten

1 av 3
NÖJE

Radiojournalisten Katarina Hahr, 56, blev av med all ledsagning - men domen ogiltigförklarades och fick göras om.

I dag vann SR-profilen i Förvaltningsrätten.

– Jag måste nog dricka champagne, säger hon.

Tvisten mellan radioprofilen Katarina Hahr och Stockholms stad har pågått en längre tid.

Hahr förlorade synen som 31-åring och fick assistenthjälp för att kunna klara vardagen och jobbet på Sveriges Radios P1. Hösten 2015 drogs stödet in - och Katarinas tillvaro rasade samman. SR-profilen överklagade till Förvaltningsrätten för att vinna tillbaka sin rätt till ledsagning enligt LSS, men fick nej.

Sedan kom nästa chock: Domen ogiltigförklarades eftersom en av nämndemännen inte var skriven i Stockholm och Katarina tvingades genomgå hela processen igen.

”Det är enormt”

Under onsdagen fick hon glädjeskedet: Hon vinner tillbaka rätten till assistenthjälp.

– Nu när de gjorde om allt var rätten enig. Jag vann och det är väldigt stort. Det är enormt att de gick helt emot kommunen, säger Katarina Hahr.

Men det finns fortfarande smolk i bägaren. Katarina Hahr har redan fått information om att Kungsholmens stadsdelsförvaltning kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

– De har redan talat om för mig att de inte tänker acceptera det. De tycker inte jag behöver någon hjälp, säger hon.

Kommenterar inte enskilda ärenden

Sedan hjälpen drogs in har Katarina Hahr fått hjälp av vänner och familj för att kunna sköta sitt jobb. Hon har beskrivit situationen som tuff för hela familjen och det har gått månader utan att hon tagit sig utanför dörren.

Nöjesbladet har Anna Ljungquist, chef vid enheten för personer med funktionsnedsättning vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning, som inte har några kommentarer. Hon har tidigare sagt att enheten inte kommenterar enskilda ärenden, men att besluten de fattar bygger på den enskildes behov av insatser.

”Vi beviljar således varken mer eller mindre insatser än vi anser att den enskilde har behov av”, skriver hon i mejl till Nöjesbladet för ett år sedan.

FAKTA

Fallet Katarina Hahr

Det är upp till kommuner att tolka om LSS kan användas. Socialstyrelsen har i sin senaste kartläggning konstaterat att kommunerna är mer restriktiva i sina tolkningar av lagen. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har inkluderat Katarina hahr i LSS i 20 år men har nu gjort en mer restriktiv tolkning.

Socialstyrelsen konstaterar även att det finns svårigheter att tillgodose behoven hos personer med synskada eller dövblindhet.

2013 hade 8 400 personer ledsagning enligt LSS, en minskning på 12 procent jämfört med 9 700 personer 2008. För gruppen blinda och synskadade har ledsagningarna minskat med 30 procent under samma tid, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen bedömer att utvecklingen inom ledsagarservice är bekymmersam och myndigheten kommer att fortsätta följa utvecklingen.

Socialstyrelsen menar att lagen är otydligt formulerad och bedömer att lagstiftningen kring insatsen behöver ses över.

Källa: Rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS