Mode

Smink och parfym innehåller gifter

NÖJE

Här är skönhetsprodukterna som kan skada dig och ditt barn hela listan

I några av våra vanligaste skönhetsprodukter gömmer sig farliga ämnen som kan skada både vuxna och barn.

Ämnena, så kallade ftalater, finns bland annat i deodoranter, parfymer och hårprodukter, enligt Svenska Naturskyddsföreningen.

Ftalater används som mjukgörare i PVC-plast och lim. Men det finns även i storsäljande skönhetsprodukter som hårgelé och deodoranter.

Svenska Naturskyddsföreningen har tillsammans med Women´s Environmental Network och Health Care Without Harm låtit undersöka förekomsten av ftalater i några av våra vanligaste hygienprodukter. I 27 av 34 testade produkter hittades ftalater i högre halter än 1 mg per kg. 53 procent innehöll fler än ett av de analyserade ämnena.

Farligt för människan

Ämnena är farliga för människor och kan skada fertiliteten hos vuxna människor. Hos barn som utsätts för det, kan utvecklingen påverkas. Ftalater anses så pass skadliga att de nu klassas som reproduktionstoxiskt i klass 2. Det betyder att det anses vara säkerställt att de skadar människans fortplantningsförmåga.

– De här ämnena kan skada folks möjligheter att få barn, säger Helena Norin på Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Hon påpekar också att barnet kan påverkas redan i mammas mage:

– Du använder deodoranten på kroppen. Ämnet går in i kroppen och förs via moderkakan över till fostret. Den kommer också till barnet via bröstmjölken. Och ju yngre man är, desto känsligare är man.

Ftalaterna bryts ned i kroppen men biprodukten finns kvar.

– Och vi fyller ju på hela tiden och har en konstant halt av ftalater i kroppen. Ämnena är väl spridda i miljön. De finns till och med i mat. Plastgolven vi går på innehåller också ftalater. Ämnet ångar sedan bort från golvet och vi andas in det.

Naturskyddsföreningen ställer krav

Nu ställer SNF krav på både tillverkarna och EU. Enligt Helena Norin har tillverkarna brustit i sitt ansvar gentemot konsumenterna:

– Tillverkarna har ett ansvar. De har inte varit tillräckligt försiktiga med vad de stoppar i produkterna.

SNF vill att tillverkarna ska:

Sluta använda ftalater i sina produkter.

Testa om ingredienser innehåller ftalater eller kräva den informationen från sina återförsäljare.

Använda sig av försiktighetsprincipen när de formulerar och tillverkar sina produkter.

SNF vill att EU ska:

Ta fram ett ovillkorligt förbud mot alla ämnen som kan påverka människans fertilitet och utveckling, och som har giftiga, mutagena och/eller cancerogena effekter.

Ta fram lagkrav med krav om att alla ingredienser som ingår i en produkt, inkluderat ftalater, tydligt ska framgå på förpackningen.

Försäkra sig om att den kommande ramlagstiftningen om kemikalier (REACH) omfattar kosmetiska och hygieniska produkter, och innehåller nya krav såsom test av kemikalier, information, märkning och förprövning.

Body Shop drar tillbaka deodorant

Ett av företagen som finns på listan över skönhetsprodukter innehållande ftalater är Body Shop. Företaget meddelade idag att Aloe Vera deodoranten som visade dig innehålla giftiga ämnen nu görs om så den är fri från ftalater. Inom kort kommer den nya produkten att ersätta den tidigare.

Enligt Body Shop är det dock inte säkert att produkten på något sätt skulle ha varit farlig:

- Det är viktigt att vi som företag har en korrekt information att utgå ifrån. Man måste vänta till direktiven är tydliga. Men vi har vidtagit åtgärder för att möta den växande oron som finns, säger Sandhya Forselius som är informationsansvarig på företaget.

Fakta om ftalater:

Produkter med ftalater:

Susanna Vidlund

ANNONS

Få naturligt vitare tänder hemma! Om du beställer idag kan du påbörja din behandling inom 1-2 dagar!

Extern länk från Dentway

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nöje

/

Mode

ÄMNEN I ARTIKELN

Mode