Rökning på film och tv kan barnförbjudas

Hälsoexperter pressar Hollywood

Foto: Everett Collection / IBL
Nu kan det bli slut på blossandet i Hollywood
NÖJE

HOLLYWOOD. Nu kan rökning på film bli barnförbjudet.

I alla fall i USA

Hälsoexperter hävdar att ändringen kan bespara 5,6 miljoner tonåringar ett beroende som leder till döden.

Till grund för uppgifterna ligger en studie som den här månaden publicerats av den amerikanska hälsovårdsmyndigheten.

Studiens huvudsyfte har enligt Los Angeles Times varit att uppskatta de framsteg som Hollywood gör för att hålla ”tobaks-incidenter” borta från filmer som ses av barn.

Till såna incidenter räknar studiens forskare användandet av tobaksprodukter som ”cigaretter, cigarrer, pipor och elektroniska cigaretter”.

Om två personer röker under en konversation räknas det som två tobaksincidenter.

Men någon behöver inte röka för att påverka statistiken. Det räcker med att någon i en scen bara håller i ett paket cigaretter.

Alla filmer i USA som i minst en vecka tar sig in på någon av biotoppens första tio platser granskas av organisationen Breathe California. Därefter skrivs tobaksupptäckterna in i registret TUTD (Thums up! Thumbs down!).

Automatiskt förbud

Sedan 2010 har antalet filmer med 13-årsgräns innehållande minst en tobaksincident fallit från 31 procent till 26 procent.

Tobak fanns bara med i fyra av barntillåtna filmer 2016. Det är en minskning med 87 procent från 2010.

Men antalet gånger tobaksbruket visas i filmer med 13-årsgräns har gått från 564 gånger 2010 till 809 gånger 2016, en ökning med 43 procent.

För att stävja trenden föreslår studiens författare att tobaksbruk i scener ska leda till att filmer automatiskt barnförbjuds.

Undantag ska bara göras då tobakens baksidor visas eller om bruket har en historisk betydelse.

En tidigare studio som publicerades mellan 1993 och 2003 visade att en sådan regel hade lett till att 18 procent färre tonåringar hade börjat röka.

ARTIKELN HANDLAR OM

Rökning

Tv-serier

Hollywood