Fler aktiviteter på biblioteken i fjol

Av:  TT

Aktiviteterna återvände till landets bibliotek under pandemins andra år. Arkivbild.
Aktiviteterna återvände till landets bibliotek under pandemins andra år. Arkivbild.

Aktiviteterna återvände till landets bibliotek under pandemins andra år. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik som Kungliga biblioteket (KB) sammanställer.

Under 2021 var antalet aktivitetstillfällen 246 000 stycken vilket är en ökning jämfört med 2020, men antalet tillfällen inte uppe i samma nivåer som före pandemin.

Av årets rapport framgår också att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med 2020, trots att folkbiblioteken har haft fler antal öppetdagar. Anledningen är att antalet öppetdagar med reducerad service samtidigt har ökat.

De svenska bibliotekens utlåning av fysiska medier var drygt 58 miljoner under 2021, vilket är 10 miljoner färre än före pandemin. Men trots pandemin minskade inte utlåningen för barn och unga på folkbiblioteken lika mycket som den gjorde för vuxenlitteratur. Totalt minskade barnutlåningen 11 procent jämfört med 2020, och en förklaring är att många folkbibliotek samtidigt fungerar som skolbibliotek för grundskoleelever.

Publisert: