Artist frias från grovt skattebrott

1 av 2 | Foto: Anneli "Pandora" Magnusson.
NÖJE

Artisten Pandora frias från grovt skattebrott i hovrätten efter att ha beviljats resning.

– Det är en oerhörd lättnad, säger hon till Nöjesbladet.

Anneli "Pandora" Magnusson, 45, beviljades resning efter en dom i hovrätten från 2010.

Detta efter en ny rättspraxis som säger att en person som fått skattetillägg inte kan dömas för skattebrott.

Nu frias hon i Svea hovrätt från grovt skattebrott – 16 år efter att brottet begåtts.

Hon har sedan tidigare hunnit avtjäna straffet som hon tidigare har dömts för.

– Jag kan inte beskriva det med ord. Det är en oerhörd lättnad. Jag har väntat på det här i många år. Så det är fantastiskt. Det är en kränkning att bli felaktigt dömd och jag har varit det i sex år. Nu har man återställt situationen som det skulle ha varit och jag är jätteglad, säger Anneli "Pandora" Magnusson till Nöjesbladet.

Befrias från avgift

Hon hålls dock fortfarande ansvarig för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Magnusson får dock inget nytt straff eftersom straffet som hon har avtjänat, enligt domen, är "betydligt mer ingripande påföljd än vad som nu är påkallat".

Hon befrias från att betala avgift till brottsofferfonden.

Magnusson dömdes av tingsrätten den 7 september 2009 för grovt skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. När hon dömdes 2009 nekade hon till brottet och hävdade att hon litade på sin före detta man som skötte hennes affärer, enligt VLT.

Men ursäkten dög inte och rätten dömde henne till 100 timmars samhällstjänst och villkorlig dom.

Hovrätten slog fast domen 2010.

Beslut om skattetillägg

2005 beslutade Skatteverket att att ta ut skattetillägg av Magnusson för att hon lämnat oriktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration för taxeringsåret 2000 avseende inkomst av tjänst och näringsverksamhet.

För Nöjesbladet berättar Pandora att hon har skrivit ett nytt album.

– Det är ett egenskrivet album som inte låter som Pandora, utan som Anneli. Så håller jag föreläsningar i ämnet "vem kan man lita på?". Som handlar om att ha kontroll över sitt eget liv och sin egen ekonomi. Med tanke på vad jag själv har varit utsatt för. Jag gör också mycket "90ies shower", säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM