Petter har 83 miljoner i bolaget – får coronastöd från staten

”Pengarna går till musiker och tekniker” – listan med kändisarnas bolag som har miljontillgångar och får krisbidrag

Kändisarnas bolag med miljontillgångar får coronabidrag från staten.

Företag som ägs av Petter, Danny Saucedo, Gabriel Forss och Robert Wells har beviljats hundratusentals kronor i krisstöd från Statens kulturråd.

”De här pengarna tar jag alltså inte del utav själv utan de delas ut till mina musiker, tekniker och medarbetare”, skriver Petter på Instagram efter att Aftonbladet har sökt honom om bidraget.

Rapparen och entreprenören Petter Alexis Askergrens bolag har tillgångar på 83 miljoner och gjorde enligt senaste årsredovisningen en vinst på drygt 9 miljoner kronor.

Nu har Statens kulturråd beviljat hans bolag statligt krisstöd på drygt 200 000 kronor på grund av covid-19.

Danny Saucedos företag har tillgångar på 13 miljoner kronor, och får drygt en halv miljon i coronabidrag från staten för sina inställda shower.

Sarah Dawn Finer, Petter och Danny Saucedo har alla bolag som fått krisstöd.
Sarah Dawn Finer, Petter och Danny Saucedo har alla bolag som fått krisstöd.

”Får inte söka för utebliven vinst”

Aftonbladet kan idag lista en rad kända svenska personer eller band med bolag som har tillgångar på mångmiljonbelopp, eller som har gjort miljonvinster de senaste åren, och nu har beviljats krispengar från staten.

Bidragen är del av de 370 miljoner som Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att fördela för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av corona.

– För Kulturrådets del är det två saker man har kunnat söka bidrag för. Det första är intäktsbortfall i samband med ett inställt kulturarrangemang. Det andra är merkostnader som inte har gått att undvika för kulturevenemang som har blivit uppskjutna, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

I den särskilda förordningen som Kulturrådets handläggare har haft att rätta sig efter finns inga begränsningar när det gäller bolagens tillgångar.

– Vi har tittat på vad man har sökt för. Det viktiga är att man inte får söka för utebliven vinst. Man får söka för intäktsbortfallet eller merkostnaderna.

Bolagens tillgångar inte avgörande

Så när en artist har tillgångar på flera miljoner i sitt bolag, det är inget ni har tagit hänsyn till?

– Det utgör inte någon begränsning hur kapitalet i ett bolag har sett ut, det vi har tittat på är intäktsbortfallet, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Flera av bolagen som har fått bidrag och ägs av kända artister och komiker har bara en eller ett fåtal personer anställda, men Kajsa Ravin betonar att många fler kan vara involverade i de inställda kulturevenemangen.

– Det kan vara många personer med i en produktion även om man bara är en person i sitt bolag. Det finns många som har sökt mycket pengar men som inte har fått så mycket pengar. Vi har försökt göra en så noggrann bedömning som det bara är möjligt för att säkerställa att intäktsbortfallet man sökt för faktiskt är kopplat till kulturarrangemanget, säger Kulturrådets Kajsa Ravin.

Petter: Inget går till mig

Efter att Aftonbladet sökt Petter angående att hans bolag beviljats krisstöd valde han att skriva om coronabidraget på sin Instagram:

”Med två stora inställda turnéer och ingen aning om hur framtiden skulle komma att se ut ansökte jag om ett bidrag för inkomstbortfall. I vår och sommar hade 13 personer, band och crew haft jobb och inkomster på min och andras turnéer. De pengar som jag fått beviljade för inkomstbortfall går till dem. De här pengarna tar jag alltså inte del utav själv, utan de delas ut till mina musiker, tekniker och medarbetare.”

Aftonbladet har tidigare rapporterat om de krisstipendier på upp till 50 000 kronor som Konstnärsnämnden delat ut till sökande konstnärer och artister. När Aftonbladet når Danny Saucedos manager Tomas Lööw betonar han att Danny inte sökt något sådant stipendium. Däremot har hans bolag fått bidrag för att täcka upp för kostnader som uppstått när Dannys show inte kunnat genomföras under våren.

– Danny har inte sökt och har heller inte för avsikt att söka något stipendium. Däremot har jag, i egenskap av manager, på inrådan av Kulturrådet, ansökt via Dannys bolag och fått beviljat ersättning för intäktsbortfall för shower som inte har blivit av våren 2020, säger Lööw.

Wells bolag får 350 000 kronor

Robert Wells bolag gjorde enligt årsredovisningen för 2019 en förlust på 3,5 miljoner kronor och har tillgångar på drygt 17 miljoner. Det har beviljats bidrag på 350 000 kronor från Kulturrådet, för sin planerade turné på 14 spelningar som dels har fått ställas in och dels har flyttats.

”Helt korrekt. Mitt bolag, Wells Productions AB har producentroll och är ekonomiskt ansvariga för den återföreningsturné på 14 konserter med medverkande som Anders Berglund, Peter Harryson, undertecknad, andra artister och musiker” skriver han i ett mejl till Aftonbladet.

Förutom de medverkande ska bidraget också hjälpa till att täcka kostnader för lokalhyror för konserthus och hotellbokningar som inte gått att ändra trots pandemin, och redan betalda annonskampanjer ”som nu blev helt obrukbara”.

Wells betonar att biljettköpare fått pengar tillbaka för de inställda konserterna och haft 30 dagars möjlighet för återköp för de spelningar som flyttats. Wells är också kritisk mot att turnéns teknikleverantör fått avslag på sina ansökningar:

”Underleverantörer med ljud och ljus verkar helt ha glömts bort i denna första vända. Ofattbart!” skriver han.

Tv-profilen och körledaren Gabriel Forss bolag Piece of me AB har beviljats bidrag på omkring 370 000 kronor.

”Under våren hade Piece of me AB ett flertal konserter inbokade med stora produktions- och personalkostnader. Kulturrådet beviljade statligt stöd till Piece of me AB för de inställda kulturevenemangen med anledning av Covid-19”, skriver han i ett sms.

Planerar stickprovskontroller

Sarah Dawn Finers bolag gjorde enligt senaste årsredovisningen en vinst på drygt 700 000 kronor för räkenskapsåret 2018–2019. Bolaget har tillgångar på 2,5 miljoner kronor och har nu också beviljats 650 000 kronor i krisstöd från Kulturrådet. Som Aftonbladet tidigare har rapporterat har Sarah Dawn Finer också ansökt om, och beviljats, ett krisstipendium på 50 000 kronor från Konstnärsnämnden.

Youtube-profilen och artisten Anis Don Demina, vars företag under bara nio månader förra året gjorde en vinst på nästan 1,5 miljoner kronor har beviljats statligt stöd på nästan en halv miljon kronor från Kulturrådet.

– Vi har bedömt varje ansökan noggrant, men det har också varit viktigt att det har gått fort. En dimension i det här krisstödet är att det ska nå dem som behöver det snabbt. Men vi kommer också att göra efterkontroller och stickprover efter sommaren för att se att de medlen som delats ut också har gått till vad de varit ämnade för, säger Kulturrådets Kajsa Ravin.

Dregen, Anis Don Demina, Mårten Andersson, Özz Nujen och Smith & Thell har avböjt att kommentera Kulturrådets bidrag.

Aftonbladet har sökt Sarah Dawn Finer, Linda Bengtzing, och Lasse Stefanz.


1. Petter, 46, rappare och entreprenör

Bolag: Bananrepubliken Aktiebolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 223 800 kronor
Ansökt om: 373 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: 9 068 463 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 83 531 015 kronor
Antal anställda: 1 person

Petter Alexis Askergren
Petter Alexis Askergren

2. Robert Wells, 58, musiker och artist

Bolag: Wells Productions Aktiebolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 350 100 kronor
Ansökt om: 466 782 kronor
Årets resultat 2019: förlust på 3 515 901 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 17 493 279 kronor
Antal anställda: 3 personer

Robert Wells
Robert Wells

3. Gabriel Forss, 46, körledare

Bolag: Piece of me AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 373 500 kronor
Ansökt om: 498 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: 2 666 096 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 14 457 846 kronor
Antal anställda: 1 person

Gabriel Forss
Gabriel Forss

4. Danny Saucedo, 34, artist

Bolag: Chiliboyproductions AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 525 000 kronor
Ansökt om: 700 000 kronor
Årets resultat 2019: 89 925 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 13 244 679 kronor
Antal anställda: 1 person

Danny Saucedo
Danny Saucedo

5. Özz Nujen, 45, komiker

Bolag: Nujen Media Aktiebolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 112 500 kronor
Ansökt om: 150 000 kronor
Årets resultat 2018: förlust på 966 471 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 9 766 765 kronor
Antal anställda: 1 person

Özz Nujen
Özz Nujen

6. Mårten Andersson, 46, komiker

Bolag: Knakelibrak Produktion AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 718 000 kronor
Ansökt om: 957 398 kronor
Årets resultat 2019: 1 116 838 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 6 811 243 kronor
Antal anställda: 2 personer

Mårten Andersson
Mårten Andersson

7. Smith & Thell

Bolag: Smith & Thell AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 207 900 kronor
Ansökt om: 277 164 kronor
Årets resultat 2018-2019 (16 månader): 2 516 275 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 6 673 151 kronor
Antal anställda: 2 personer

Smith & Thell, Maria Smith och Victor Thell, på Allsångs-scenen 2019
Smith & Thell, Maria Smith och Victor Thell, på Allsångs-scenen 2019

8. Lasse Stefanz

Bolag: Lasse Stefanz Musik Kommanditbolag
Ägs av Lasse Stefanz Olle Jönsson och Christer Ericsson
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 573 800 kronor
Ansökt om: 765 000 kronor
Årets resultat 2018: 4 046 562 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 3 542 073 kronor

Bolag: LS Musik AB
Ägs av Olle Jönsson och Christer Ericsson
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 443 800 kronor
Ansökt om: 636 690 kronor
Årets resultat 2018: förlust med 420 280 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 5 338 456 kronor
Antal anställda: 9 personer

Lasse Stefanz Olle Jönsson under dansbandsveckan i malung 2017
Lasse Stefanz Olle Jönsson under dansbandsveckan i malung 2017

9. Linda Bengtzing, 46, artist

Bolag: Linda Bengtzing AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 307 500 kronor
Ansökt om: 410 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: 960 156 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 5 648 382 kronor
Antal anställda: 1 person

Linda Bengtzing
Linda Bengtzing

10. Måns Möller, 45, komiker

Bolag: Lilla Essingen Förvaltning AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 112 500 kronor
Ansökt om: 150 000 kronor
Årets resultat 2019: 2 020 278 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 5 190 698 kronor
Antal anställda: 0 personer

Måns Möller
Måns Möller

11. Dregen, 47, artist

Bolag: Dr Egen AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 300 000 kronor
Ansökt om: 400 000 kronor
Årets resultat 2019: 466 279 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 4 527 548 kronor
Antal anställda: 1 person

Dregen
Dregen

12. Sarah Dawn Finer, 38, artist, programledare

Bolag: SDF Entertainment AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 650 300 kronor
Ansökt om: 867 005 kronor
Årets resultat 2018-2019: 715 898 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 2 563 524 kronor
Antal anställda: 1 person

Sarah Dawn Finer
Sarah Dawn Finer

13. Anis Don Demina, 27, Youtube-profil, artist

Bolag: Anis Don Demina AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 492 100 kronor
Ansökt om: 656 174 kronor
Årets resultat 2019 (nio månader): 1 483 229 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 2 398 512 kronor
Antal anställda: 1 person

Anis Don Demina
Anis Don Demina

36 andra kändisar och band vars bolag fått coronabidrag från Kulturrådet


1. Maria Lundqvist, 56, skådespelare

Bolag: Audere Vivere AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 313 700 kronor
Ansökt om: 418 320 kronor
Årets resultat 2018: förlust på 5 982 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 779 382 kronor

2. Andreas Lundstedt, 48, artist

Bolag: Andreas Lundstedt AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 120 000 kronor
Ansökt om: 162 500 kronor
Årets resultat 2017–2018: 412 480 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 301 486 kronor

3. Thomas Deutgen, 47, dansbandsexpert

Bolag: Thomas Deutgen AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 262 500 kronor
Ansökt om: 443 000 kronor
Årets resultat 2018: 205 598 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 293 620 kronor

4. Mora Träsk

Bolag: Mora Träsk Musik AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 259 200 kronor
Ansökt om: 345 546 kronor
Årets resultat 2018-2019: 457 411 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 242 950 kronor

5. Mats Wester, 55, Nordman

Bolag: Wester Produktion Aktiebolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 322 500 kronor
Ansökt om: 429 993 kronor
Årets resultat 2018-2019: 26 264 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 179 605 kronor

6. Kaliffa, 40, artist

Bolag: Kaliffa AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 258 700 kronor
Ansökt om: 689 826 kronor
Årets resultat 2019: 828 228 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 182 185 kronor

7. Rebecka & Fiona

Bolag: Big Romantic Gestures AB
(Duon äger 50 procent vardera av bolaget)
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 153 800 kronor
Ansökt om: 205 000 kronor
Årets resultat 2018: förlust på 215 452 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 014 119 kronor

8. Putte Nelsson, 48, pianist

Bolag: Putte Nelsson AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 619 600 kronor
Ansökt om: 865 750 kronor
Årets resultat 2018-2019: förlust med 501 871 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 338 785 kronor

9. Streaplers

Bolag: Streaplers AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 127 800 kronor
Ansökt om: 170 427 kronor
Årets resultat 2018: 209 186 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 488 341 kronor

10. Casanovas

Bolag: Casanovas i Vadstena AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 247 200 kronor
Ansökt om: 329 613 kronor
Årets resultat 2018-2019: 1 364 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 996 634 kronor

Bolag: CNS Produktion i Vadstena AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 184 500 kronor
Ansökt om: 246 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: förlust på 238 918 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 056 254 kronor

11. Den svenska björnstammen

Bolag: Björnstammen AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 191 600 kronor
Ansökt om: 255 500 kronor
Årets resultat 2018: 295 625 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 069 366 kronor

12. Donnez

Bolag: Donnez Produktion AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 251 300 kronor
Ansökt om: 430 800 kronor
Årets resultat 2018-2019: 23 481 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 907 622 kronor

13. Norlie & KKV

Bolag: SFKV Musik AB
(Ägs till hälften vardera av Sonny Fahlberg och Kim Vadenhag)
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 389 100 kronor
Ansökt om: 518 820 kronor
Årets resultat 2018: 247 940 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 1 092 083 kronor

14. Loreen, 36, artist

Bolag: Human Creation AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 147 000 kronor
Ansökt om: 196 052 kronor
Årets resultat 2018-2019: förlust på 756 271 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 905 953 kronor

15. Per Lidén, 51, Da Buzz

Bolag: Per Lidén Production AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 104 300 kronor
Ansökt om: 139 100 kronor
Årets resultat 2019: 87 855 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 855 542 kronor

16. Gunilla Backman, 55, skådespelare

Bolag: Gunilla Backman Produktion AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 351 900 kronor
Ansökt om: 469 200 kronor
Årets resultat 2018-2019(18 månader): 333 681 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 676 056 kronor

17. Newkid, 29, artist

Bolag: Free newkid AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 163 900 kronor
Ansökt om: 245 900 kronor
Årets resultat 2019: 130 498 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 408 355 kronor

18. Larz-Kristerz

Bolag: Larz-Kristerz Orkester AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 181 200 kronor
Ansökt om: 241 611 kronor
Årets resultat 2018-2019: 9 920 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 722 290 kronor

19. Peter Wahlbeck, 57, komiker

Bolag: Wahlbeck Art Production Aktiebolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 115 300 kronor
Ansökt om: 153 750 kronor
Årets resultat 2018-2019: 33 590 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 595 457 kronor

20. Tobias Wallin, 41, dansare

Bolag: ART by Tobias Wallin AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 170 700 kronor
Ansökt om: 227 600 kronor
Årets resultat 2018: 31 755 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 429 778 kronor

21. Pidde P, 38, artist

Bolag: Pidde P AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 199 700 kronor
Ansökt om: 266 200 kronor
Årets resultat 2019: 341 433 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 748 536 kronor

22. Peder Lamm, 49, antikexpert

Bolag: Peder Lamm Kulturproduktion AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 120 600 kronor
Ansökt om: 204 796 kronor
Årets resultat 2018-2019: 110 036 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 285 465 kronor

23. Axel Schylström, 27, artist

Bolag: Schylström Music & Speaking AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 44 900 kronor
Ansökt om: 116 741 kronor
Årets resultat 2019: 130 462 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 417 255 kronor

24. Smash into Pieces

Bolag: Smash into pieces AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 102 000 kronor
Ansökt om: 136 000 kronor
Årets resultat 2019: förlust med 39 287 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 459 326 kronor

25. Staffan Hellstrand, 64, artist

Bolag: Svarta Violer Musik AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 105 900 kronor
Ansökt om: 141 252 kronor
Årets resultat 2018-2019: 42 081 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 338 218 kronor

26. Little Jinder, 32, artist

Bolag: Little Jinder AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 230 000 kronor
Ansökt om: 460 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: 133 118 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 324 861 kronor

27. Maxida Märak, 31, artist

Bolag: Maxida Music AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 93 300 kronor
Ansökt om: 180 351 kronor
Årets resultat 2019: 48 465 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 134 718 kronor

28. Åsa Jinder, 56, spelman

Bolag: AB Åsa Jinder
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 166 500 kronor
Ansökt om: 222 000 kronor
Årets resultat 2018-2019: 33 441 kronor
Summa tillgångar i bolaget: 112 588 kronor

29. Anna Bergendahl, 28, artist

Bolag: Anna Henrietta Bergendahl, enskild firma
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 258 800 kronor
Ansökt om: 345 000 kronor
Fastställd förvärvsinkomst 2018: 13 700 kronor

30. Bob Hund

Bolag: Bob Hund AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 187 500 kronor
Ansökt om: 250 000 kronor
Företaget bildades i december 2018, årsredovisning saknas

31. Daniel Mitsogiannis, 37, artist

Bolag: Daniel Mitsogiannis AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 196 900 kronor
Ansökt om: 280 000 kronor
Företaget bildades i januari 2020, årsredovisning saknas

32. Hanna Ferm, 19, artist

Bolag: Hanna Ferm AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 208 100 kronor
Ansökt om: 277 500 kronor
Företaget bildades i februari 2019, årsredovisning saknas

33. Johanna Nordström, 25, komiker

Bolag: Jonielol AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 225 000 kronor
Ansökt om: 300 000 kronor
Företaget bildades i december 2019, årsredovisning saknas

34. Jireel, 20, rappare

Bolag: ManOfTheYear AB
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 307 400 kronor
Ansökt om: 526 958 kronor
Företaget bildades i juli 2018, årsredovisning saknas

35. Basic Element

Bolag: My Stone Family AB
(Ägs av Basic Elements Jonas Wesslander, bandkollegan Peter Thelenius siter också i styrelsen)
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 90 800 kronor
Ansökt om: 242 000 kronor
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 157 500 kronor
Ansökt om: 210 030 kronor
(Enligt Kulturrådets förteckning har My Stone Family beviljats två utbetalningar, enligt ovanstående)
Företaget bildades i november 2018, årsredovisning saknas

36. Leonard Scheja, 29, Nause

Bolag: NaMu Productions Handelsbolag
Beviljat coronastöd från Kulturrådet: 225 400 kronor
Ansökt om: 300 500 kronor
Företaget bildades i juli 2018, årsredovisning saknas hos bolagsverket


PODD Därför har coronastödet till kändisarna kritiserats

Under våren så har man som kulturarbetare kunnat ansöka om stöd hos staten för bland annat förlorad inkomst. Aftonbladet Nöje har nu granskat vilka som får ta del av det statliga stödet. Flera svenska kändisar har fått ta emot pengar vilket har kritiserats hårt i både sociala medier och vanlig media. Vad innebär stödet från staten och varför får vissa artister och skådespelare som redan har miljonbelopp i sina företag stödet?

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE