Regeringen försäkrar: ”Armlängds avstånd gäller”

TT

Publicerad 2023-03-15

I februari kritiserade företrädare för kultursektorn regeringen för att inte ta tillräckligt tydlig ställning mot politisk styrning av kulturens innehåll. Nu har parterna mötts för att diskutera principen om armlängds avstånd.

Det var företrädare för Länsmuseernas samarbetsråd, fackförbundet DIK och Svensk biblioteksförening som i februari skrev ett öppet brev där de uppmanade regeringen att ta tydlig ställning för den etablerade principen att politiker får styra över kulturens budget, men inte över det konstnärliga innehållet.

Detta sedan SD:s kulturtalesperson Alexander Christiansson framfört åsikten att politiker ska kunna kritisera kultur och också ha rätt att stoppa den.

Nu har brevskrivarna haft ett möte med kulturutskottets ledamöter Robert Hannah (L), Kristina Axén Olin (M) och Roland Utbult (KD) där de uttryckte sin oro för att Sverigedemokraterna håller på att omdefiniera begreppet ”armlängds avstånd”, rapporterar SVT:s Kulturnyheterna.

Regeringsföreträdarna försäkrade dock att så inte är fallet.

– De var utomordentligt tydliga med att principen om armlängds avstånd gäller. Och det är den etablerade förståelsen av vad begreppet betyder som gäller och ingenting annat, säger Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd, till SVT.

ANNONS