Johan Rabaeus tilldelas del av arvet från pappan

avLilian Andersson

1 av 3 | Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON
Johan Rabaeus, 65.

När pappan dog fick Johan Rabaeus två bröder var sitt hus – medan skådespelaren själv blev nästan helt lottlös. Men efter att ha anlitat juridisk hjälp tilldelas han nu 1,4 miljoner kronor.

– Vi har löst det här på bästa sätt, säger Johan Rabaeus.

I våras anlitade Johan Rabaeus, 65, en jurist för att reda ut arvet efter sin far, diplomaten Bengt Rabaeus, som dog i juni 2010, 93 år gammal.

Bröderna fick hus

Johans bror Henrik Rabaeus hade ensam fått ärva faderns hus på Lidingö, värderat till fyra miljoner kronor. Hans andra bror Mikael Rabaeus hade tidigare erhållit ett förskott på arvet då han fått ett hus i Schweiz. Men då faderns skulder var borträknade återstod i stort sett ingenting åt Johan Rabaeus. Kent Källström, professor i familjerätt, konstaterade att hans del i testamentet inte var helt rättvis och sa att han kunde begära jämkning.

Enligt arvsrätten har Johan Rabaeus rätt till sin laglott, i det här fallet en sjättedel av arvet, oavsett testamentets utformning. Han ansökte om en boutredning i Stockholms tingsrätt.

– För att reda ut hur allt ska värderas och vem som ska ha vad, sa Johan Rabaeus då.

”Det är toppen”

Nu har utredningen blivit offentlig. Johan Rabaeus bröder har skickat in en begäran till tingsrätten om att boutredningsmannen ska entledigas eftersom de själva lyckats träffa ett avtal om Johans andel. Förutom lösöre som han redan besitter, värderat till 293 818 kronor, får Johan Rabaeus ett kontant belopp på 1,1 miljoner kronor, vilket även innefattar rätten till arvet efter hans mor.

Han ärver därmed totalt 1 393 818 kronor efter sina föräldrar. Det är brodern Henrik Rabaeus som ska betala de 1,1 miljoner kronorna, som finansieras genom ett banklån. Som säkerhet ställs pantbrev från faderns fastighet på Lidingö som Henrik Rabaeus ensam fick ärva.

– Nu är det avslutat och grönt och alla är nöjda. Det är toppen, säger Johan Rabaeus när Aftonbladet når honom.