”Vi slogs om föremålen”

Ena stunden stridslystna rivaler. Andra stunden festglada dryckeskamrater. ”Antikrundans” avhopp­ade profiler avslöjar sanningen som inte syns i tv.

’Antikrundans’ experter avslöjar den dekadenta sanningen om bråken och det vilda festandet

Lite mer Lite djupare