Så tävlar brädåkarna

Puls listar de olika snowboardgrenarna

NÖJE

Halfpipe:

Vid tävlingar i halfpipe närvarar fyra domare. A-domaren dömer Motion, vilket innebär att han/hon bedömer airs, handplants och rotationer under 180 grader. B-domaren dömer Rotation, vilket innebär trick med snurrar, inverterade snurrar över 180 grader och handplants med 360 graders rotation. C-domaren dömer Amplitude, det vill säga höjden över pipekanten och D-domaren dömer Overall impression, vilket innebär att man dömer åkets helheltsbild med flow i åket, svårighetsgrad, handnedsättningar, åkning mellan vallarna, speedcheck, spins, flipar, balans, landning och så vidare.

Även detta tittar de som dömer halfpipe och quarterpipe på:

Preparation - förberedelse

Take off - när man lämnar lipen/ kicken

Initation - när man lämnat lipen/kicken och befinner sig i luften

Apex - högsta punkten där tricket utförs

Realese - man avslutar tricket och förbereder för landning

Reentry - första kontakten med marken

Landing - när man kommer ned i transition eller i landning efter ett hopp.

Bigjump:

Bedöms antingen av fyra domare eller enbart Overall impression. Här kan åskådaren lätt förvirras. Ofta gör åkare sina åk fakie, det vill säga baklänges. Tricket blir då mycket svårare men kan se enklare ut i publikens ögon. Även trick som utförs blindside, det vill säga när man snurrar med ryggen först så man inte ser uthoppet, är svårare.

Switch backside 540 mutegrab är ett sådant exempel.

I Big jump bedömer domarna trickets svårighetgrad, utförande, höjd samt landning.

Quarterpipe:

I motsats till Halfpipe har quarterpipe bara en vall att köra och utföra tricket mot. Man har, i likhet med big jump, bara ett hopp på sig och det måste bli så högt och korrekt utfört som möjligt.

Boardercross:

Snowboardens motsvarighet till motorcross, kan man säga. I FIS (Federation International Ski) tävlar fyra personer i varje heat och i ISF (International Snowboard Federation) sex personer. Boardercross går ut på att ta sig ned genom en bana fullmatad av olika hinder, vallar samt portar.

Fallhöjden på en bana bör vara max 180 meter och minst 60 meter.

Rekomenderad åktid är 20-45 sekunder. Hjälm är en regel och tillämpas alltid.

Avsiktliga knuffar och all avsiktlig fysisk kroppskontakt rapporteras av portdomare och åkaren riskerar att diskvalificeras. Vid tävling måste man passera alla portar på rätt sida. Gör man inte det diskas man. Detta kontrolleras av portdomare.

Slalom:

Liknar reglerna i boardercross - försten ned, förutsatt att man har passerat alla portar på rätt sida. Detta kontrolleras av portdomare och TD (teknisk konsultant). Finns grenar som storslalom och paralellslalom.

Freestyle:

Eller slopestyle som det också kallas går ut på att man ska ta sig ned med hjälp av en rad olika hinder, såsom hopp och piper och quarterpipes. Det gäller att ta sig ned så snyggt som möjligt med så bra höjd som möjligt över hopp och dylika hinder. Bedöms liknande halfpipe.

Extreme:

En offpistvariant där åket, som sker rätt ned i offpistterräng, bedöms av domare med kikare samt med hjälp av videofilm inspelad med hjälp av helikopter.