Love älskar prat

NÖJE

Love Olzon visar en annan sida på sitt tredje album.

Samtalet är i fokus.

Foto: JOHAN KRYGER
Love Olzon tänker sig för innan han öppnar munen.

"Jag har en känsla av att jag pratar med dig utan att du hör. Jag känner mig utanför."

Majoriteten av materialet på din nya skiva handlar om kommunikation.

- Det är en helt riktig iakttagelse. Saker som handlar om olycka eller sorg är ofta inkapslade i en företeelse. Jag arbetar med ett spektrum som är större än så. Det handlar om en vilja och längtan till samtal.

Varför fungerar inte kommunikationen ibland?

- Kanske befinner man sig själsligen på olika frekvensnivåer. Eller så möts man på samma nivå men har olika namn på saker och ting. Sedan kan det bero på en ovilja och rädsla. Men jag har fortfarande inte kommit underfund med hur den fungerar.

Barn pratar och ställer frågor rakt på sak. Har du blivit bättre på att kommunicera sedan du fick egna barn?

Love svävar på svaret, säger att generellt kanske det är så. Men familjen vill han helst lämna utanför.

- För mig är det nästan en politisk akt. Jag tycker att hela samhället är snedvridet. En tidning eller tv-kanal kan ju gå fram till vem som helst och få svar på var den som tillfrågas hade sitt första samlag. Det är som om det som är närmast skulle fungera som en slags cv. Folk måste skärpa sig.

Ett tydligt ställningstagande som elimenerar alla antydningar till tveksamhet. Budskapet har nått fram.

Går det att underlätta kommunikationen på något sätt?

- Båda måste skapa sig utrymme för att förstå sina egna tankar och det måste finns en vilja att förstå den andra. Men det är det svåraste som finns. Jag kan tänka mig att det är lika svårt som att flyga ett stort plan. Det går att lyfta om man följer instruktionsboken men vad ska man göra om lufttrycket sjunker i cockpit? I en relation hamnar man också i situationer man inte känner igen och det inträffar saker man inte väntat sig.

Love funderar en stund och fortsätter:

- Det beror också på vilken nivå man lägger den på. Man kan begränsa sig till det praktiska eller också bestämmer man sig för att vara gränslös, utan något tak. Men det gäller att inte börja i fel ände för då står man till slut där med sina stora ambitioner. Det viktigaste är att man lär sig ompröva saker.

arkiv /Olzon

Jorunn Amcoff