Britneys präst orolig

”Att röka och dricka alkohol tyder på att man är olydig”

NÖJE

Britney Spears präst hemma i Kentwood är orolig för världsstjärnans leverne. Baptistprästen David Kelly tycker nämligen inte att Britney kommer till kyrkan tillräckligt ofta.

Foto: Thomas Johansson

Särskilt orolig är han över att Britney Spears i tidningarna ofta avbildas på nattklubbar med en drink eller en cigarett i handen.

- Kyrkan uppmanar till att leva som Jesus. Att röka och dricka alkohol tyder på att man är olydig, och det är inte vad han har tänkt för oss. Om Britney bryter mot Skriftens regler, så kommer hon att ställas till svars för det, säger han till Musiktidningen Heat, enligt VG Nett.

När popikonen besöker sin hemstad, vilket blir alltmer sällan, brukar hon alltid att besöka sin gamla kyrka. Men David Kelly vill få henne att komma oftare.

- Hon bör komma för att hitta vägen tillbaka till ett religiöst liv. Hon är en så känd person och vi vill gärna att hon ska kunna stå som ett gott exempel på vad det innebär att vara baptist, säger prästen till tidningen.

Tidigare, då Britney Spears fortfarande bodde i Kentwood, kom hon till kyrkan åtminstone två dagar i veckan. Det är något som prästen David Kelly inte glömmer i första taget.

Cecilie Frödén