Länsstyrelsens beslut överklagas

NÖJE

Cornelis-affären avgörs med största sannolikhet i länsrätten.

- Länsstyrelsens påståenden är helt befängda och strider mot det som står i Cornelis Vreeswijks testamente. Det ser ut som det här kommer att avgöras i domstol, säger advokat Anders Pethrus, ordförande i Stiftelsen Cornelis Vreeswijks Minne.

Länsstyrelsen i Stockholm anser att stiftelsen ska betala ut 2,7 miljoner kronor retroaktivt till de personer som fått stiftelsens stipendium 1996-1999.

Myndigheten menar att stipendiets storlek ska baseras på stiftelsens sammanlagda avkastning på royaltyintäkter och kapital.

Stiftelsen tycker däremot bara att avkastningen på kapitalet ska delas ut.

De olika räknesätten gör en skillnad på 2,7 miljoner för stipendiaterna.

Dan Panas