Stenbeck till hårt angrepp mot TV 4

NÖJE

Nu går Jan Stenbeck till attack mot konkurrenten TV 4.

I ett remissvar till kulturdepartementet kräver han att TV 4 ska tas ifrån den nuvarande rätten att sända i marknätet.

Jan Stenbeck.

Hittills har mediemogulen Stenbeck och hans MTG inte kommenterat TV 4:s och kulturdepartementets förhandlingar om nya reklamregler för den svenska tv-marknaden.

Det nya förslaget innebär att TV 4 får rätt att sända reklam mitt i sändningar - trots att de sänder via marknätet. En regelförändring som kan innebära att TV 4 kan tjäna upp till 200 miljoner kronor mer i reklamintäkter.

Kraftig kritik

Detta upprör samtliga konkurrenter. Enligt Vision ska deras remissvar innehålla kraftig kritik mot de nya reglerna.

"Snedvriden konkurrens till TV 4:s fördel", skriver TV 3.

"Z TV får svårt att överleva", skriver Calle Jansson, vd på Z TV.

I går beslutade också riksdagen att TV 4 slipper att betala delar av koncessionsavgiften eftersom tv-Sverige förändrats med digital-tv:s intåg.

"Genomförs de föreslagna förändringarna måste det diskuteras huruvida den nuvarande konstruktionen av koncessionen överhuvudtaget är hållbar", skriver MTG.

En omförhandling skulle innebära att samtliga kanaler skulle kunna ansöka om att få sända i marknätet.

Klas Lindberg