Onani från Bibeln till "Big Brother"

1 av 3 | Foto: KANAL 5
Deltagarna i "Big Brother" har inget privatliv och tvingas därför bygga små gömställen där de kan fingra på sig själva.
NÖJE

Det omnämndes redan i Bibeln. Det är en mänsklig rättighet men det var först 2002 som vi fick se det i direktsänd tv. Vi pratar förstås om onani.

Kanske åt du Kellogg"s cornflakes i morse. Hör då på här. Den ursprungliga poängen med dem var inte att de skulle smaka gott och göra dig mätt.

Den ursprungliga poängen med dem var att få dig att sluta eller helst aldrig börja onanera.

Varför Doktor Kellogg levde i övertygelsen att torkad majs i flingform skulle göra människan mindre kåt kan man fundera över. Men låt oss i stället ta tag i den mera övergripande frågan, varför han överhuvud taget vigde sitt liv åt att skapa en anti-onani-frukost.

Det låter konstigt. Det är det inte.

De religiösa ledarna och vetenskapsmännen var länge överens om det djupt skadliga med onani. Det börjar i Bibeln. Redan i Första Mosebok avrättar Gud Onan.

Onan. Onani. Ja, ni fattar.

Onan hade spillt säden i jorden i stället för att spruta in där den enligt Gud hörde hemma: i Tamars vagina (1 Mos. 38:8-10).

I dag har bibelstycket omtolkats. De flesta kristna ansluter sig till uppfattningen att Onan dödades på grund av att han använt sig av en primitiv form av preventivmedel, avbrutet samlag.

Som om det är så mycket bättre. Som om det gör Gud mera frisinnad. Som om det över huvud taget finns en skillnad mellan det ena och det andra. Saken är ju glasklar. Enligt Gud får människan syssla med sex endast när två villkor uppfyllts: 1) Det ska ske inom äktenskapet. 2) Det ska alltid kunna resultera i barn.

Det blir inga barn med preventivmedel. Det blir inga barn när man runkar. Alltså, oavsett varför Onan spillde sin säd i jorden var han förtjänt av dödsstraff.

Ni kanske tror att när Jesus i Nya testamentet anländer en ny och liberalare syn på onani följer. Fet chans.

"Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap" (Matteus 5:28).

Den man som fantiserar om att ligga med en kvinna har således redan begått en synd lika svår som om han verkligen hade begått otrohet. En sak är klar: de som onanerar fantiserar om att knulla.

Påven Paul VI slog därför 1975 fast: "Masturbation utgör en allvarlig moralisk störning".

Han hade onekligen ett klart stöd i skriften.

Men ordföranden i Svenska kyrkans unga, Erik Persson, är inte bokstavstroende i frågan.

- Det är okej att onanera, säger han.

Det tyckte inte Bekker, engelsmannen, läkaren och teologen som i en skrift (ca 1710) introducerade termen onani. Han varnade för onanins faror.

Den schweiziske läkaren Simon-André Tissot var inspirerad av Bekker och gav 1755 ut avhandlingen "L"Onanisme: Dissertation sur les maladies produites par la masturbation". I skriften, som kom att översättas till flera språk och spridas över hela Europa, anförde Tissot en rad kliniska exempel på hur onani kunde ses som både orsak till och symtom på olika psykiska och fysiska sjukdomar.

Under 1800-talet medförde samhällets rädsla för barn- och ungdomsonanins faror att, i vissa fall, groteska metoder (t ex kvinnlig omskärelse) utvecklades och tillämpades i förebyggande syfte. Genom åren har man trott att onani orsakar tuberkulos, reumatism, lungsot, förlorad syn och hörsel, hjärtsjukdomar, melankoli, hysteri och döden. De som överlevde löpte risk att bli sinnessjuka. En teori som bottnar i att intagna på sinnessjukhus runkade mycket. Slutsats: man blir galen av onani.

I början av 1900-talet publicerades ett antal verk där onani beskrevs som ett normalt sexuellt beteende hos barn och vuxna, vilket långsamt medfört att synd-, skam- och sjukdomsstämpeln försvunnit i samhällets och individens syn på onani.

Den senaste statistiken över svenskens onanivanor säger att medianåldern för onani går vid 13 år för pojkar och 14 år för flickor. Det vill säga, 50 procent av pojkarna och flickorna har onanerat vid respektive ålder. Vid 17 års ålder har 92 procent onanerat, killar som tjejer.

Kvinnlig onani har varit ännu mera skuldbelagd än manlig onani. Därför kan man från undersökning till undersökning se hur kvinnlig onani hela tiden ökat i takt med att könsrollerna förändrats.

Det märks också på inställningen till de sexleksaker som hjälper tjejer under deras onanistunder.

Dildos, vibratorer" I dag är det fritt fram för kvinnor att köpa, använda och prata om dem. Men hur många män pratar om sin vaginaatrapp? Det finns ingen principiell skillnad, skillnaden i synsätt beror på könsrollerna, en man ska vara karl nog att fixa äkta vara. Hur som helst, precis som det finns vibratorer och dildos finns det, till exempel hos RFSU, vaginaattrapp med vibrator att köpa. Uppfinningsrikedomen på området är stor.

- Sista jag hörde om var en kille som uppfunnit en plastpåse man fyller med varmvatten, som ett manligt hjälpmedel vid onani, säger Stefan Laack på RFSU.

arkiv engelsk onani

Tore S Börjesson

ARTIKELN HANDLAR OM