Lasse Berghagen blir barnens ambassadör

Ny goodwill-
ambassadör för Svenska Unicef

NÖJE
Foto: Magnus Sandberg
Lasse Berghagen

STOCKHOLM.Lasse Berghagen blir ny goodwillambassadör för Svenska Unicef, som hoppas att den populära artisten och allsångsledaren ska kunna öka engagemanget för barnens rättigheter.

  - Det gör ingenting om han tar en kvart, tjugo minuter och pratar om det här i Allsång på Skansen, säger Svenska Unicefs ordförande Kent Härstedt.

  Danny Kaye, Audrey Hepburn och Roger Moore är exempel på goodwillambassadörer som lånat sitt namn och renommé till FN:s barnfond Unicef. De har alla framträtt på galor, pratat med journalister och rest runt i världen för att väcka opinion om barns rättigheter.

  Sedan fem år har Svenska Unicef egna ambassadörer och Lasse Berghagen blir den tredje, efter Lill Lindfors och Robyn.

  - Jag känner mig stolt och hedrad att få vara en kugge i den här världsorganisationen för barn, säger Lasse Berghagen, som berättar att en av de viktigaste frågorna för honom blir kampen för att alla barn ska få lära sig läsa.

  Goodwillambassadörerna har egentligen inga formella uppdrag annat än att väcka intresse för Unicefs verksamhet. Lill Lindfors har exempelvis rest till Nepal och även Robyn har besökt länder i tredje världen.

  Lasse Berghagen har en späckad kalender och har ännu inte hunnit planera in några resor, utan hoppas kunna dra sitt strå till stacken genom att prata om Unicef så fort han får chansen att träffa journalister.

  - Sedan kan jag till exempel sätta upp en revy på Chinateatern och låta intäkterna gå till Unicef, säger Lasse Berghagen.

TT-TT Spektra