Smygreklam i Så ska det låta

SVT fälldes – programgäst hade jeansmärke tryckt på bröstet

NÖJE

Granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT för smygreklam i programmet Så ska det låta.

En av de medverkande gästerna i programmet hade på sig en tröja med namnet på ett jeansmärke tryckt på bröstet.

En anmälare anser att detta var reklam och granskningsnämnden kommer till samma slutsats.

Enligt nämndens mening innebar exponeringen av jeansmärket i programmet ett klart gynnande. Eftersom sändningen skedde från en studio kunde SVT kontrollera vilka kläder de medverkande gästerna hade på sig.

Därför finner granskningsnämnden att inslaget stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande i radio- och tv-lagen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM