Sagan om ringen-special försenas

NÖJE

Den förlängda specialversionen av "Sagan om de två tornen" blir försenad.

Foto: NEW LINE CINEMA
Frodo.

Ett maskinhaveri hos en underleverantör av förpackningarna har lett till att filmen kommer ut en vecka senare.

Djupt beklagligt men inget vi kan göra något åt, menar de huvudansvariga, SF, Svensk Filmindustri.

Den 26 november är nu det nya releasedatumet för den förlängda versionen och Collector"s Box.

Claes Petersson