Svensk film kräver 100 miljoner extra i stöd

NÖJE

Marita Ulvskog måste ta ansvaret för svensk film och ge 100 miljoner extra i filmstöd.

Det kräver de svenska filmproducenterna.

- Vi kan inte fortsätta med så lite resurser, säger Christer Nilson, vice ordförande i Filmproducent-

föreningen.

Aftonbladet 26 mars i år.

Krisen i den svenska filmbranschen är fortfarande djup. Inget nytt filmavtal är ännu i sikte och bråket mellan parterna fortsätter.

Filmproducentföreningen kräver nu att kulturminister Marita Ulvskog tar sitt ansvar och agera om svensk film ska ha någon framtid.

- Vi kan inte fortsätta med så lite resurser. Svensk film behöver 100 miljoner extra om året i statligt stöd, säger Christer Nilson.

Mindre pengar

Marita Ulvskog är dock inne på en helt annan linje. En statligt finansierad filmpolitik innebär mindre pengar till filmen, menar hon.

- Filmbranschen är en industri och inte bara kultur. Därför är det rimligt att parterna är med och betalar. Staten har redan ökat anslagen de senaste åren, säger Marita Ulvskog.

Att en helstatlig filmpolitik skulle innebära mindre pengar ifrågasätts av Filminstitutets vd Åse Kleveland.

- Det är ju upp till henne och regeringen. En statlig politik betyder inte mindre pengar. Det handlar om hennes ambitionsnivå.

Karin Lindstedt