Kjellman på scen - utan hjärtpiller

NÖJE

Björn Kjellman har med sig ett husapotek laddat med betablockerare för att stilla hjärtat vid eventuell nervositet. Men efter Melodifestivalens generalrepetition känner han inget behov av att ta piller.

-Jag kommer inte att använda dem, säger han.

Dan Panas