– Jag söp åtta dagar i veckan

Lördagsintervjun av Ronnie Sandahl

NÖJE

Fyra år gammal hämtas Morgan Alling hos sin mamma.

Åtta år gammal vet han allt om svek.

Trettionio år gammal lutar han sig fram över bordet, barnhemsungen som blev framgångsrik skådespelare, och talar rakt in i bandspelaren.

Han ska just berätta sin historia.