Vill vinna tittare med återvinning

Idétorka, rädsla att misslyckas eller ren nostalgi. Tv-bolagen dammar av gamla program och lanserar dem på nytt.
I tv-världen råder också en trend där beståndsdelar från klassiska format söker sig in i nya program.
Återvinningens tid är här.

Rädsla styr tv-branschen. Rädslan att misslyckas och därmed förlora pengar eftersom tv-produktioner kräver stora resurser.