Skönt miljonregn för Persbrandt

Men redovisningen får många amärkningar

1 av 6
Miljonregnet fortsätter för Mikael Persbrandt, 50.
NÖJE

Miljonregnet fortsätter för Mikael Persbrandt, 50.

Förra året gjorde hans bolag en vinst på fyra miljoner kronor.

Men hans redovisning kryllar av felaktigheter, menar reviosorn.

Mikael Persbrandt, 50, är en av landets rikaste skådespelare. Och rikare ska han bli.

Aftonbladet granskning av bolaget för två år sedan visade då att Cambo Productions AB gått med nästan fyra miljoner i vinst de senaste fem åren.

Årsredovisningen som nu godkänts av Bolagsverket visar att den balanserade vinsten det senaste bokslutet blev cirka 4,4 miljoner kronor, en ökning med några hundra tusen jämfört med det förra.

Nettoomsättningen blev närmare fem miljoner kronor, en tangering från föregående år.

Anmärkningar från revisorn

Men revisorn har en del anmärkningar. Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det kunnat hålla årsstämma sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Sociala avgifter och källskatt för en lön i januari förra året på 350 000 kronor har inte redovisats och betalats in förrän felet upptäcktes först i januari i år. Ingående mervärdesskatt har vid flera tillfällen redovisats med felaktiga belopp, då revisionsberättelsen skrevs hade detta ännu inte reglerats, enligt revisorn.

Försummelserna har medfört dröjsmålsräntor.

Köpte filmrättigheter

Bolaget har köpt filmrättigheter för 500 000 kronor.

Det fick en realisationsförlust på cirka 1,3 miljoner för försäljning av lyxvillan på Gotland förra året. Persbrandt hade försökt sälja fastigheten länge men det dröjde innan han hittade en köpare.

Lönekostnaden sjönk från tre miljoner kronor föregående år till en miljon kronor. Förra året tog Persbrandt ut en lön på 2,3 miljoner, nu nöjde han sig med att att kvitta ut 666 320 kronor.

Lilian Andersson

ARTIKELN HANDLAR OM