Persbrandt nobbas av HD

Högsta domstolen tar inte upp kokainmålet

1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Mikael Persbrandt på väg till rätten.
NÖJE

Han överklagade, men till ingen nytta.

Mikael Persbrandt kommer få ta sitt straff i kokainmålet.

Högsta domstolen har avslagit hans överklagan.

Hovrätten sänkte hans straff från fängelse till samhällstjänst i det så kallade kokainmålet.

Men Mikael Persbrandt nöjde sig inte, utan överklagade till Högsta domstolen.

Där gick han bet. HD kommer inte att ta upp målet, och det är alltså hovrättens dom som gäller.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd”, skriver högsta domstolen i beslutet som är undertecknat av föredragande Jenny Hjukström.

Villkorlig dom och samhällstjänst

Mikael Persbrandt har hela tiden nekat till anklagelserna om att han har köpt kokain. I april dömdes han i Stockholms tingsrätt till fem månaders fängelse, men överklagade till Svea hovrätt.

Hovrätten sänkte straffet till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst i början av juli.

Ett straff Mikael Persbrandt alltså måste avtjäna.

Nöjesbladet söker Mikael Persbrandt genom hans advokat Per Liljekvist.

ARTIKELN HANDLAR OM