Leila Lindholms ”Sommar i P1” frias

1 av 2
Leila Lindholms sommarprat friades av myndigheten för radio och tv.
NÖJE

Leila Lindholms "Sommar i P1" bröt inte mot reglerna om otillbörligt kommersiellt gynnande.

Det slår Myndigheten för radio och tv fast.

Flera anmälare ansåg att programmet gjorde reklam för Leila Lindholms företag, butiker och produkter. Nämnden anser också att det under programmet "uppkom ett gynnande", de skriver dock i sin bedömning att "gynnandet som uppkom var motiverat av ett informations- och underhållningsintresse".

Leila Lindholms sommarprat sändes den 16 juli i år.

TT