SF Studios vd Jonas Fors lämnar sin tjänst

1 av 5
FILM

SF Studios vd Jonas Fors får lämna sin roll i bolaget med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande.

– Som huvudägare har vi från Bonniers sida kommit till slutsatsen att det inte längre finns förutsättningar för Jonas Fors att framgångsrikt leda SF Studios, skriver Ulrika Saxon, styrelseledamot i SF Studios, i ett pressmeddelande.

SF Studios har bland annat kritiserats för att ha en sexistisk grabbkultur, och hur representationen blivit skött i Cannes. Dessutom har flera tunga namn, bland annat Hannes Holm, öppet kritiserat bolagets interna kultur.

– När jag sitter i Sverige och jobbar och får höra talas om det här vilda festandet nere på Rivieran och får läsa om dem i tidningen, då blir jag väldigt arg och irriterad. När svenska filmarbetare jobbar arslet av sig och så dyker det upp champagnefester, yachter och lättklädda flickor. Är det det som pengarna från Ove går till, har han sagt till SVT.

”Vi tar kritiken på stort allvar”

Under årets filmfestival i Cannes hyrde SF lyxjakten ”Naughty by nature”, som normalt kostar nära en halv miljon kronor i veckan, rapporterade SVT Kulturnyheterna. SF:s vd Jonas Fors ska ha varit en flitig besökare av klubben VIP-room där personal poserar nakna på scenen och bardisken.

– Vi tar kritiken på stort allvar. Gällande SF Studios kultur står två diametralt motsatta beskrivningar mot varandra, särskilt avseende jämställdhet. Å ena sidan har företaget 60 procent kvinnliga medarbetare, en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen, och kvinnor på ett flertal av de mest centrala posterna. Mot detta står anklagelser om sexism. För att få en faktabaserad bild av företagets arbetsmiljö så kommer vi uppdra åt en extern part att göra en grundlig undersökning bland SF Studios medarbetare, skriver SF Studios i ett pressmeddelande.

Rekryteringsprocess inleds

Flera kritiker menar också att produktionsbolaget tar ut för höga belopp ur filmers budget.

Jonas Fors tillträdde som vd när bolaget Tre vänner och SF Studios gick samman hösten 2013.

Ulrika Saxon, styrelseledamot i SF Studios förklarar för Nöjesbladet:

– Vi har självklart följt kritiken och anklagelserna i media och det är svårt att lyfta fram enstaka delar och bedöma faktagraden i många uppgifter. Men sammantaget är att förtroendet för Jonas Fors har blivit väldigt skadat och det i förlängningen riskerar att skada bolagets förtroende, säger hon.

– Han har varit ångerfull och hållit oss informerade, men sammantaget så har detta i sammanvägd analys gjort att vi har kommit fram till att situationen inte är hållbar, fortsätter hon.

Hon vill inte uppge exakt vad Jonas Fors ångrar.

– Men alla är vi människor och alla har rätt att göra misstag. Vi har varit lyhörda för vad han har sagt, men har också att se till SF:s bästa, fortsätter Saxon.

Saxons förhoppning är att man ska kunna samarbeta med Jonas Fors i framtiden.

Frida Westerberg, operativ chef och vice vd, går in som tillförordnad vd. Nu inleds en rekryteringsprocess för att hitta en ny vd.

I pressmeddelandet förklarar SF Studios att det ska göras stora satsningar på svensk och nordisk film och att det då är nödvändigt att produktionsverksamheten har ekonomisk bärkraft.

"En förutsättning för att åstadkomma det är att SF Studios även framöver kan attrahera branschens skickligaste människor. För att lyckas med det krävs det både arbetsro i den egna organisationen och att man åtnjuter förtroende från andra aktörer i branschen", skriver SF Studios.

ARTIKELN HANDLAR OM

SF Studios