FILM: Filminstitutet får inte till en förändring

”Det borde införas sanktioner om jämställdhetsmålet inte följs”

Sju av tio män – minst.

Det verkar vara ett genomgående tema i filmsverige.

Trots ett tydligt jämställdhetsmål har Svenska filminstitutet inte lyckats få till en förändring.

– Det rimmar inte med våra mål, säger Anna Serner, vd för SFI.

Män och kvinnor går på bio precis lika ofta.

Men bakom kameran är könsfördelningen en annan.

Av de svenska filmer som hade premiär 2012 var det en man som regisserade 93 procent av gångerna, manusförfattaren var man i 81 procent av fallen och producenten 56 procent.

Automatstöd

Svenska filminstitutet, som ansvarar för filmstödet, har ett jämställdhetsmål i sina stadgar. Den senaste statistiken, för utdelningen 2012, visar att långfilmerna som fick stöd hade en manlig regissör i sju av tio fall, för manusförfattare och producent var siffran marginellt lägre.

– Det rimmar inte alls med vårt jämställdhetsmål, säger Anna Serner, vd för SFI.

Samtidigt har det i filmavtalet mellan staten (Kulturdepartementet) och filmbranschen (biografägare, distributörer, producenter, filmpooler, tv-kanaler med flera) funnits ett så kallat automatstöd, till för att stödja filmer med stor publikdragande potential – utan att den totala budgeten utökats.

– Min personliga åsikt är att det borde införas sanktioner om jämställdhetsmålet inte följs, alternativt ta bort det helt. Annars blir det pinsamt, säger Helene Granquist, producent och ordförande för organisationen Women in film and television.

”Bara en tidsfråga”

Anna Serner menar tvärtom att SFI ska fortsätta med sin målbild, eftersom marknaden till slut kommer att rätta sig efter deras pipa.

– Så långe vi håller i att det är femtio procent som gäller så är det bara en tidsfråga innan även den kommersiella delen av branschen tycker att det är görligt, säger hon.

Publisert: