Heath Ledger: Jag kan spela Bush

Ledger gör succé.
FILM

Han har spelat homosexuell cowboy, Casanova och en av bröderna Grimm. Nu tar Heath Ledger sig an rollen som missbrukare i den australienska filmen ”Candy”.

Och han har inga problem att hoppa mellan de olika karaktärerna.

– Jag kan identifiera mig med alla. Jag skulle till och med kunna identifiera mig med George Bush om jag var tvungen, säger han.

Läs mer:

Karin Lindstedt