Cate Blanchetts olika ansikten

Av: Jens Peterson

Publicerad:

Manifesto
Regi Julian Rosefeldt, med Cate Blanchett.

DRAMA En sorts konstinstallation där Cate Blanchett i dussinet olika förklädnader läser diverse manifest ur historien. Som det kommunistiska och Dogma-reglerna som danska filmare skapade. Andre Bretons programförklaring för surrealism och andra ideer om konst eller film.
Det är monologer, mer eller mindre engagerande.
Cate Blanchett gör sitt bästa, och det är fascinerande hur mycket en människa kan ändra image och utstrålning. Inte bara mellan äldre manlig uteliggare och ung kvinna, utan även mellan jämngamla kvinnor med väldigt skilda personligheter. Hon kan vara en lärare i katedern eller nyhetsankare i tv, en moder som läser middagsbön eller en änka på begravning.
Blanchett är filmad mot varierade tyska bakgrunder och miljöer. Hon är briljant på att förvandla sig under olika masker.

Men som helhet är projektet mer något som hör hemma på en utställning än på bio. Sida vid sida kan de olika projektionerna skapa en annan sorts laddning, lagda efter varandra blir det mer monotont. Trots den oupphörligen fascinerande Blanchett.

Publicerad: