En garde!

■ ■ En för alla, alla för en. De tre musketörernas motto har
blivit berömt. Inte minst genom filmerna.
■ ■ Varje generation har fått nya hjältar som fäktas i 1600-­talets Frankrike. Nu drar de svärd igen.

Musketörererna drar svärd – igen och igen och igen

Äventyrsboken kom 1844.