SF Bios köp av Sandrews stoppas

FILM

Konkurrensverket stoppar SF Bios köp av Sandrews biografer.

Affären skulle påverka biografmarknaden negativt.

Nu har Konkurrensverket lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

För få val

Affären skulle enligt Konkurrensverket begränsa biobesökarnas valmöjligheter vad gäller filmer och biografer. Dessutom finns risk att biljettpriserna höjs. Konkurrensen på biografmarknaden måste upprätthållas och det skulle den inte göra genom den planerade affären.

- Det känns som en onödig process eftersom vi fört en diskussion om att Sandrew fram till april kan söka andra köpare, säger SF Bios vd Jan Bernardsson.

Letar köpare

- Vi låter det här ärendet gå vidare till tingsrätten och så letar vi andra köpare också, säger Sandrew Metronomes biografers vd Annika Estassy.

Jorunn Amcoff