Skådespelare i uppror - mot dåliga pensioner

Nyqvist: Vi behandlas som andra klassens människor

1 av 2 | Foto: STEFAN JERREVÅNG
ÖPPET BREV TILL PERSSON Skådespelarna på samhällsägda teatrar får mindre pension än andra statsanställda. Därför har bland andra Michael Nyqvist skrivit ett öppet brev till Göran Persson där de kräver mer pengar.
FILM

Nu är det uppror i teatervärlden.

Anställda på samhällsägda teatrar får mindre pension än andra statsanställda.

- Vi blir behandlade som andra klassens medborgare, skriver bland andra Michael Nyqvist och Rolf Lassgård i ett brev till Göran Persson.

I Sverige har staten alltid tagit ansvar för de anställdas pensioner på samhällsägda teater-, dans- och musikinstitutioner. Av kulturpolitiska skäl.

42 000 kronor mindre

Men pensionssystem och avtal har ändrats och i dag har teateranställda sämre pensioner än andra statligt anställda.

- En 32-årig artist får drygt 42 000 kronor mindre per år i pension jämfört med en jämnårig statsanställd med samma pensionsunderlag, säger Tomas Bolme, teaterförbundets ordförande.

Därför har Bolme tillsammans med skådespelarna Rolf Lassgård, Michael Nyqvist, Gunilla Nyroos, Julia Dufvenius med flera skrivit ett öppet brev till Göran Persson.

25 miljoner extra

- Vi har redan låga löner - förtjänar vi lägre pensioner än andra också? säger Michael Nyqvist.

I brevet kräver de att regeringen i sin budgetproposition anslår ytterligare medel till deras pensioner - 25 miljoner kronor.

- Det skulle innebära att de verksamma på de samhällsägda teatrarna får samma pensionsvillkor som de statligt anställda, säger Bolme.

"Läggs åt sidan"

För fyra-fem år sedan fick man till stånd en arbetsgrupp på regeringskansliet.

-Vi har trott att det var möjligt att komma fram den vägen, säger teaterförbundets direktör Jaan Kolk. Inga politiker vi har talat med har sagt att det är riktigt eller rättvist men i slutändan har man ändå lagt det åt sidan.

Nu hoppas man på Persson.

Maria K Broman