Åse Kleveland: Utvecklingen går åt rätt håll

FILM

Filminstitutets vd Åse Kleveland har lovat att kämpa för att ge kvinnor mer inflytande i branschen - men än så länge är hon ensam på toppen.

Är du svensk films kvinnliga alibi?

- Nej, det hoppas jag vid gud inte. Jag är säker på att styrelsen erbjöd mig det här jobbet för att jag är bäst skickad, inte för att jag är kvinna.

Är den manliga dominansen okej?

- Nej, självklart inte. Men det här är inte något specifikt för filmen, det speglar hela samhället och märks mest i teknik- och kapitalintensiva branscher.

Har SFI misslyckats i sin strävan efter jämlikhet mellan manliga och kvinnliga regissörer?

- Nej, tvärtemot är jag övertygad om att vi bidragit till en positiv utveckling genom en rad initiativ.

- Allt tyder på att 2003 kommer att innebära ännu ett stort steg framåt för kvinnliga långfilmsskapare. Vi är i slutfasen av en stor undersökning med intervjuer som ska mynna ut i konkreta förslag och åtgärder.

Varför får då kvinnorna mindre stödpengar än männen?

- Vi ger inte stöd till kvinnor eller män utan till projekt. Stöden står i förhållande till söknadsbeloppen som varierar starkt.

Hur ser du på framtiden?

- I grunden är jag väldigt optimistisk. Utvecklingen går åt rätt håll. Bland unga filmare är det nu lika många tjejer som killar.

Karin Lindstedt