Få vill hjälpa in kvinnorna i branschen

FILM

70 procent av deltagarna i Aftonbladets enkät tycker att den manliga dominansen i filmbranschen är fel.

Ändå vill bara 17 procent själva hjälpa till att förändra saken.

Enkäten visar att en stor majoritet tycker att gubbväldet på höga chefsposter och bland manliga producenter och regissörer är fel. Trots att de flesta är kritiska till den manliga dominansen är det få som själva vill förändra situationen.

Enligt enkäten är en majoritet överens om att den manliga dominansen i filmbranschen har påverkat svensk film på ett negativt sätt:

53 procent tycker att berättandet har blivit mer stereotypt och snävt på grund av detta.

37 procent tror inte att det påverkat berättandet alls.

10 procent har ingen åsikt.

Stor enkät bland filmbolagen

Karin Lindstedt

ARTIKELN HANDLAR OM