Jessica Folcker får betala för svartbygget

Slipper inte avgifter för K-märkta drömhuset

Jessica Folcker och hennes man, arkitekten Daniel Heckscher, skiljer sig
NÖJE

Nöjesbladets har tidigare berättat om Jessica Folckers svartbygge i skärgården.

Nu har hon lämnat in en bygglovsansökan i efterhand.

Men avgifterna slipper hon inte.

Svartbygget Här i skärgården, där det K-märkta huset stod, står nu en parets nybyggda kåk.

Sju miljoner kronor.

Så mycket betalade Jessica Folcker, 36, och hennes man, arkitekten Daniel Heckscher, 38, i juli 2010 för att bli ägare till det K-märkta drömhuset i Stockholms skärgård.

Men skärgårdshuset knakade i fogarna och bar på flera dolda fel.

Jämnades med marken

Nöjesbladet har tidigare berättat om hur Jessica Folcker och hennes make anmäldes till Nacka kommuns bygglovsenhet för rivning av K-märkt hus och svartbygge i november 2011.

Enligt anmälan jämnades kåken med marken – varpå ett nytt, bredare hus byggdes utan tillstånd.

– Inget finns kvar av det hus som tidigare var skyddat för sin arkitektur och charm, sa en granne till Nöjesbladet då.

Bytte takmaterial

Dagen efter Nöjesbladets artikel åkte Nacka kommuns bygglovsenhet ut till Folckers bostad.

I en händelseanteckning konstaterade de ”att tak- och fasadmaterial bytts. Fönstersättningen är ändrad. Kom överens om att de lämnar in en ansökan om bygglov i efterhand”.

Bygglovsenheten fann dock inga tecken på att huset verkligen hade rivits.

Enligt kommunens handläggare Charlotte Eriksson har paret nu lämnat in en bygglovsansökan.

”Inte räknat ut”

Eftersom byggnationen inträffade före maj 2011, då plan– och bygglovslagen, PBL, förändrades, kommer paret att komma billigare undan än om det hade skett i dag.

– Den gamla PBL är lindrigare. Avgiften blir på fyra gånger vad det hade kostat att söka lov för åtgärderna. Men vi har inte räknat ut kostnaden än, säger hon.

Jessica Folcker vill inte kommentera ärendet.