Kvinnors villkor nya tv-trenden

NÖJE

Det är inte Bellmans sista tid som fattig alkis som är poängen med julens fascinerande drama. Det är i stället hustru Lovisas perspektiv. Inget är mer trendigt i tv-världen just nu än att skildra händelser och situationer ur kvinnors perspektiv. Det färska amerikanska bidraget är kommande storserien ”Commander in chief” där världens mäktigaste, det vill säga den amerikanske presidenten, är kvinna. Miljön i Vita huset blir ett med hennes villkor som mamma och maka.

Hur kvinnor upplever miljöer och katastrofer är tv:s sätt att komma förbi de gamla berättarmodellerna där allt är konstruerat runt krig och maktkamp mellan skurkar och hjältar.

Publiken har tröttnat. Nu är det vardagsköret som gäller. Det som gör att alla kan känna igen sig bortom tid och rum.

Det är grepp som redan prövas i nyhetsjournalistiken.

Inte för inte var maratonsändningen i 16 timmar av minneshögtidligheterna kring tsunamin koncentrerad kring enskildas upplevelser av sorg och saknad oberoende av nationalitet och kultur.

Orkanen Katrina i New Orleans och jordbävningen i Pakistan vidgar perspektivet för det allmänmänskliga i upplevelserna.

Publiken gäspar inför välbekanta grepp i rapporteringen där världen är krig och konflikter, politik och maktkamp. Nu vill man känna igen sig i andra människors villkor i samhället.

Det är en realism som smittar av sig i tv-serierna.

Bellman upphäver tid och rum som antihjälten i tiden, granskad ur osentimentalt kvinnoperspektiv.

Europas största tv-marknad, den tyska, dignar under tittarsiffrorna för historiska serien ”Der Kontinent”.

Utomjordingarna anfaller i succén ”Invasion” – snart i svenska rutan – precis som rdquo;Lost” är en av de stora succéerna genom att mana fram antihjälten. Tuffe Sawyer i ”Lost” är fjärran präktige superhjälten Magnum. Dagens moral för ung, manlig publik är hjälten som unnar sig tvivelaktiga handlingar eftersom han är god innerst inne.

Trendiga antihjältar som T-Bag i rdquo;Prison break” (snart i trean) speglar hur den starkare tv-konkurrensen med ett otal kabelkanaler har plats för antihjältar med allt mer asocial karaktär.

Vill man vara snäll kan man tala om en alltmer sofistikerad tv-värld. Hade ”King Kong” varit tv-serie hade apan självklart varit kvinna.

KERSTINS KANONER

KERSTINS KALKONER

Kerstin Hallert