Peter Sarstedt död 75 år gammal – efter neurologisk sjukdom

Foto: Bo Håkansson
Peter Sarstedt.
MUSIK

Artisten Peter Sarstedt har dött 75 år gammal, skriver BBC.

Enligt familjen dog han efter sex års kamp mot en neurologisk sjukdom.

Han är mannen bakom succéhitten ”Where do you go to my lovely?” som toppade singellistan i Storbritannien i början av 1969.

Nu har Peter Sarstedt dött 75 år gammal. Familjen bekräftar dödsfallet för BBC.

Han turnerade för sista gången 2010. Sedan 2013 levde han på ett äldreboende och diagnostiserades då med demens, ett av symtomen på den neurologiska sjukdomen progressiv supranukleär pares som han sedan diagnostiserades med 2015. Sjukdomen bryter ner kroppens rörelseförmåga och påverkar synen till det sämre.

Enligt ett uttalande från familjen var de samlade runt honom när han somnade in.

Sarstedt skrev 14 album under sin mer än 50 år långa karriär och släppte senaste skivan ”Restless heart” för tre år sedan.

FAKTA

Progressiv supranukleär pares (PSP)

Uppstår till följd av en gradvis förstöring av hjärncellerna i basala ganglierna, hjärnstammen och förlängda märgen. Sjukdomen förekommer inte före 40 års ålder, medelåldern för insjuknande är ca 65 år.

Vanliga tidiga symtom är gångsvårigheter och balansproblem. Plötsliga oförklarliga fall förekommer ofta, och minskad rörelseförmåga och stelhet i framför allt nacke och bål. Med tiden uppkommer synstörningar och oförmåga att rikta blicken nedåt. Även demens förekommer.

Förloppet är progressivt och snabbare än vid Parkinsons sjukdom, men utan plötsliga förändringar eller nya symtom.

Källa: Parkinsonguiden