Inte en ton sitter rätt

MUSIK

Fear Factory jamar illa

Foto: JAMAR ILLA B urton C Bell sång klarar inte av de mer utmanande numren.

En plågad katt?

Nej, det är Burton C Bell som med största möjliga emfas försöker ta sig igenom "540 000 Fahrenheit". Och detta utan att ens hitta en endaste klädsam ton.

I Fear Factorys värld - där mycket handlar om en ständig envig mellan människa och maskin - är detta extra förödande, enär de hermetiskt perfekta rytmmattorna till låtar genom hela aftonen sitter med digital precision. Medan det mer varmblodiga inslaget rister betänkligt.

Funkar - ibland

Det går dock inte att ta ifrån kvartetten de poänger som finns. När Bells leverans tyglas i vokalt mindre utmanande nummer, främst från debuten och karriärskronan "Demanufacture", närs motorn av lika mycket human värme som automatisk kyla.

Den symbiosen fungerar. Men dock alltför sällan.

Fear Factory

Mattias Kling